Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Berkelland wil de eigen online-informatie en dienstverlening toegankelijk maken. Dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website.

Nalevingsstatus

Wij willen voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze website is recent gebouwd en wordt nog getest op de eisen. 

Onderzoek

We laten een onderzoek uitvoeren om de website te testen op de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 niveau AA).

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 22 september 2020 met instemming van de verantwoordelijke manager. De volledige verklaring is te lezen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Toelichting

Mogelijk komt uit het onderzoek dat er aanpassingen nodig zijn aan deze website. We verwerken de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.

Voor een totaaloverzicht van de websites van de gemeente Berkelland zie de pagina Toegankelijkheidsverklaringen op www.gemeenteberkelland.nl.