Zelfstandig wonen

Een mantelzorgwoning is extra woonruimte bij een gewoon huis. Die extra woonruimte is voor degene die zorg nodig heeft. De mantelzorger woont in het gewone huis. Het kan ook andersom. Dan woont de mantelzorger in de extra woonruimte.

Wilt u een mantelzorgwoning bij uw huis? U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning laten plaatsen. U kunt ook een stuk aan de huidige woning bouwen. Of u verbouwt een bijgebouw op het erf.

Neem contact op met Voormekaar om een aanvraag te doen voor een mantelzorgwoning. Voor vragen over de regels voor de bouw van een mantelzorgwoning kunt u terecht bij het team Dienstverlening Omgeving van de gemeente Berkelland.

Op de website van MantelzorgNL leest u uitgebreider over mantelzorgwoningen.

Gemeente Berkelland

Bezoekadres
Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer
0545 250 250

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

MantelzorgNL - mantelzorgwoning


Soms heeft u hulp en zorg nodig om zelfstandig te kunnen wonen. Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, wondverzorging of medicijnen aanreiken. U kunt hiervoor contact opnemen met een organisatie die thuiszorg aanbiedt. Indien nodig kunt u bij uw huisarts of de thuiszorgorganisatie hierover informatie krijgen.

Heeft u andere vragen op gebied van zelfstandig wonen?

  • Kunt u door ziekte of beperking niet meer goed uit de weg in uw eigen huis?
  • Heeft u gezondheidsklachten waardoor u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer of de fiets?
  • Lukt het niet goed om uw persoonlijke zaken te regelen?
  • Zijn er dingen in uw huishouden die u zelf of met hulp van uw omgeving niet meer kunt?
  • Valt het zorgen voor een ander u zwaar?

Neem dan contact op met Voormekaar. Door in gesprek te gaan kan een medewerker van Voormekaar naar u luisteren en met u meedenken. Voormekaar is goed op de hoogte van de maatschappelijke organisaties die voor uw vraag een oplossing kunnen zijn. Als blijkt dat het nodig is kan specialistische ondersteuning worden ingezet.

CAK - eigen bijdrage

Thuiszorg-organisaties actief in Berkelland

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

CAK - bereken eigen bijdrage


In alle vrijheid gewoon wonen en leven terwijl u lichamelijk beperkt bent? Er zijn verschillende vormen. Bijvoorbeeld een Fokuswoning. In Doetinchem verhuurt woningcorporatie Sité Woondiensten twaalf Fokuswoningen. Dit is een zelfstandige woning voor mensen met een lichamelijke beperking. De woning is aangepast en er is 24 uur per dag hulp beschikbaar. Kijk op de website van Fokus voor meer informatie.

Op de website Thuis in de Achterhoek vindt u meer informatie over het aanbod van zelfstandig wonen als u een zorgbehoefte heeft.

Meer informatie over verschillende woonvormen vindt u op de website van Regelhulp.

Komt u er niet uit? Bel Voormekaar. Zij weten waar u passende hulp kunt krijgen.

Thuis in de Achterhoek

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

Fokus

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.

Telefoonnummer
050 521 72 00

Regelhulp - woonvormen