Overlijden en rouw

Op de websites Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

Is uw kind 12 jaar of ouder? Bij Jimmy's Berkelland kan uw kind praten met andere jongeren. Kijk op de website voor meer informatie. Of bel Voormekaar. Zij weten waar u passende hulp kunt vinden.

Jimmy's Berkelland

Jongerenorganisatie Jimmy’s is van en voor jongeren uit Berkelland. Jimmy’s heeft locaties in Borculo, Eibergen en Neede. Deze locaties worden afwisselend begeleid door 1 van de jongerenwerkers en/of een vrijwilliger. Jongeren die willen langs komen, zijn van harte welkom!

  • Borculo: Voorstad 13A.
    Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag 14.00 - 20.00 uur
  • Eibergen: ’t Spieker (kelder), Kerkstraat 30. Openingstijden: dinsdag en donderdag 14.00 - 20.00 uur
  • Neede: Bergstraat 10A.
    Openingstijden: maandag t/m vrijdag 14.00 - 20.00 uur

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

Achter de Regenboog

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Jonge helden - overlijden van een dierbare


Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Regelhulp.

Wilt u een hulpverlener spreken? Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

Of bel het Voormekaar-team. Zij weten waar u passende hulp kunt vinden.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Regelhulp - rouwen en verdriet


Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wilt u hulp met uw administratie of met het invullen van formulieren? Neem contact op met Humanitas. Bent u wat ouder? Sommige ouderenbonden bieden gratis belastinghulp. Vraag er naar bij de Seniorenraad Berkelland. Heeft u schulden? Vraag hulp aan stichting Schuldhulp op Maat.

Komt u er niet uit? Bel Voormekaar. Zij helpen u verder.

Humanitas Financiële Thuisadministratie

Hulp bij het ordenen van de eigen administratie en het inzichtelijk maken van de financiële situatie.

Bezoekadres
Roelvinkstraat 2
71014 GN Winterswijk

Telefoonnummer
06 10 95 88 99

Humanitas Formulierenbrigade Berkelland

Onze vrijwilligers zijn aanwezig op donderdag van 10.00 - 12.00 uur in de Bibliotheek vestiging Borculo, Hoflaan 5, 7271 BR Borculo

Postadres
Torenstraat 9

Telefoonnummer
06 14 17 64 15

Schuldhulp op Maat (SOM)

Stichting voor hulp bij schulden en het op orde brengen van de administratie.

Seniorenraad Berkelland

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

Belastingdienst - toeslagen

Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - inkomen na overlijden partner

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering

Website
www.svb.nl/anw


Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Of neem contact op met Hospicegroep de Lelie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Over palliatieve zorg