Overlijden en rouw

Op de websites Voor Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

Is uw kind 12 jaar of ouder? Bij Jimmy's Berkelland kan uw kind praten met andere jongeren. Kijk op de website voor meer informatie. Of bel Voormekaar. Zij weten waar u hulp kunt vinden.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Jimmy's Berkelland

Een plek voor en door jongeren vanaf ongeveer 12 jaar.

Achter de Regenboog

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Voor jonge helden - overlijden van een dierbare


Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Informatie langdurige zorg.

Wilt u een hulpverlener spreken? Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

Of bel het Voormekaar-team. Zij weten waar u passende hulp kunt vinden.

Voormekaar - teams per dorp of kern

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Informatie langdurige zorg - rouwen en verdriet verwerken

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)


Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wilt u hulp met uw administratie of met het invullen van formulieren? Neem contact op met Humanitas. Bent u wat ouder? Sommige ouderenbonden bieden gratis belastinghulp. Vraag er naar bij de Seniorenraad Berkelland. Heeft u schulden? Vraag hulp aan stichting Schuldhulp op Maat.

Komt u er niet uit? Bel Voormekaar. Zij helpen u verder.

Humanitas Financiële Thuisadministratie

Hulp bij het ordenen van de eigen administratie en het inzichtelijk maken van de financiële situatie.

Bezoekadres
Roelvinkstraat 2
71014 GN Winterswijk

Telefoonnummer
06 10 95 88 99

Humanitas Formulierenbrigade Berkelland

Aanwezig op woensdag van 9.30 - 10.30 uur in het gemeentehuis, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo.

Postadres
Torenstraat 9

Telefoonnummer
06 14 17 64 15

Schuldhulp op Maat (SOM)

Stichting voor hulp bij schulden en het op orde brengen van de administratie.

Seniorenraad Berkelland

Voormekaar - teams per dorp of kern

Belastingdienst - toeslagen

Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - inkomen na overlijden partner

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering