Opvoeden en ontwikkeling

Praat erover met vrienden, familie, buren of kennissen.

Kijk voor tips en informatie ook op de website Preventieplatform Jeugd. Daar vindt u ook informatie over cursussen. Bijvoorbeeld Opvoeden & Zo.

Of vraag ondersteuning aan Yunio Home-Start of aan Yunio InHuis Steungezinnen. Kijk op de websites voor meer informatie.

Is uw kind 4 jaar of jonger? Dan kunt u een afspraak maken bij het consultatiebureau van Yunio. Of ga langs tijdens het inloopspreekuur.

Is uw kind ouder dan 4 jaar? Dan kunt u een afspraak maken met de schoolarts of de jeugdverpleegkundige van de GGD op school. Op de website van de GGD leest u er meer over.

Ook kunt u naar de website Opvoeden.nl. Hier vindt u veel informatie, advies en tips. Of stel uw vragen aan een medewerker van Voormekaar. Zij weten waar u terecht kunt met uw zorgen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland - advies over jeugdgezondheid

E-mailadres
ggd@ggdnog.nl

Preventieplatform Jeugd

Preventieplatform Jeugd - cursus Opvoeden & Zo

Voormekaar - teams per dorp of kern

Yunio - InHuis Steungezinnen

Verbindt overbelaste gezinnen aan steungezinnen in de buurt. Het kind of kinderen uit het overbelaste gezin gaan een dag(deel) per week of twee weken naar het steungezin waardoor ouders worden ontlast en het kind een fijne tijd heeft in een stabiel gezin.

Postadres
Boterstraat 2

Yunio Home-Start

Vrijwilligers geven een ‘steuntje in de rug’ aan ouders, met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar, met praktische (opvoed-)vragen en gezinsproblemen.

Postadres
Boterstraat 2

Telefoonnummer
06 22 97 65 06

Yunio Jeugdgezondheidszorg - consultatiebureau Berkelland

Op het consultatiebureau wordt de groei en ontwikkeling van kinderen in de gaten gehouden, krijgt u opvoedingsadvies en voorlichting over voeding en verzorging van kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook kunt u zelf vragen stellen. Een overzicht van de inloopspreekuren van de consultatiebureaus van Yunio staan op de website.

Telefoonnummer
0900 9864

Opvoeden.nl

Website
www.opvoeden.nl


Ga naar een bijeenkomst of cursus over opvoeden.

Bijvoorbeeld Opvoeden & Zo. U vindt informatie over cursussen en workshop op de website Preventieplatform Jeugd. Is uw kind 4 jaar of jonger? Maak een afspraak bij het consultatiebureau. Of ga langs bij een inloopspreekuur bij u in de buurt. Is uw kind ouder dan 4 jaar? Neem contact op met Yunio. U mag ook altijd bellen met Voormekaar. Zij weten waar u passende hulp kunt krijgen.

Preventieplatform Jeugd - cursus Opvoeden & Zo

Voormekaar - teams per dorp of kern

Yunio Jeugdgezondheidszorg - consultatiebureau Berkelland

Op het consultatiebureau wordt de groei en ontwikkeling van kinderen in de gaten gehouden, krijgt u opvoedingsadvies en voorlichting over voeding en verzorging van kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook kunt u zelf vragen stellen. Een overzicht van de inloopspreekuren van de consultatiebureaus van Yunio staan op de website.

Telefoonnummer
0900 9864


Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Neem contact op met Voormekaar. Zij weten waar u hulp kunt krijgen. Voor u, uw kind, of voor het hele gezin. U kunt uw zorgen ook met uw huisarts bespreken.

Loopt de situatie thuis uit de hand en is het niet meer veilig? Bij spoed belt u met 112. Neem anders contact op met Voormekaar of (buiten kantoortijden) met Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Telefoonnummer
0800 20 00

Voormekaar - teams per dorp of kern


Van een nare gebeurtenis kan een kind nog lang last hebben. Uw kind kan last hebben van nachtmerries, angst, piekeren en slecht slapen. Bel met Voormekaar. Bespreek samen welke hulp uw kind nodig heeft. U kunt ook over uw zorgen praten met de huisarts.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Voormekaar - teams per dorp of kern


Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Bespreek uw zorgen met een medewerker van Voormekaar. Samen kijkt u naar manieren om u en uw kind te helpen.

Kijk voor informatie en advies ook op de website Preventieplatform Jeugd.

Is uw kind 12 jaar of ouder en praat het liever met iemand van zijn eigen leeftijd? Jimmy's Berkelland is een plek waar jongeren er voor elkaar zijn. Om te praten of om leuke dingen te doen.

Jimmy's Berkelland

Een plek voor en door jongeren vanaf ongeveer 12 jaar.

Preventieplatform Jeugd - cursus Opvoeden & Zo

Voormekaar - teams per dorp of kern


Zoek hulp voor uw kind. Bel Voormekaar. Zij weten wie u kunnen helpen.

Bent u bang dat uw kind verslaafd raakt? Neem dan contact op met Iriszorg voor een persoonlijk adviesgesprek. Kijk voor meer informatie op de website.

Op de website Help! Mijn dierbare is verslaafd vindt u informatie over het omgaan met een verslaafd kind. U kunt zich hier ook aanmelden voor een informatiemiddag. Of bel voor telefonisch advies.

Iriszorg - persoonlijk adviesgesprek

Voormekaar - teams per dorp of kern

Help! Mijn dierbare is verslaafd