Jeugdhulp regelen

Uw kind kan jeugdhulp krijgen via Voormekaar van de gemeente. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Of als uw kind spijbelt of depressief is. Jeugdhulp krijgt uw kind thuis, op school of bij een zorgverlener. Ook bij de huisarts kunnen u en uw kind terecht.

Er zijn verschillende soorten jeugdhulp:

 • Vrijwillige hulp. Van een vrijwilliger die u en uw kind kunnen helpen.
 • Jeugdhulp thuis. Als er problemen zijn in het gezin.
 • Jeugd-GGZ. Voor kinderen met geestelijke problemen. Zoals angst of een depressie.
 • Pleegzorg. Een kind gaat (tijdelijk) ergens anders wonen. Dat kan familie zijn of een pleeggezin.
 • Jeugdhulp met verblijf. Als kinderen beter geholpen kunnen worden op een plek waar professionele begeleiding is.

Lees meer over soorten jeugdhulp op de website van de Rijksoverheid.

Neem contact op met Voormekaar voor meer informatie en advies.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Voormekaar - teams per dorp of kern

Regelhulp - cliëntondersteuning

Rijksoverheid - soorten jeugdhulp


Jeugdhulp vraagt u aan bij Voormekaar. Bel met Voormekaar of stuur een e-mail. Een medewerker zorgt ervoor dat u wordt gebeld door de juiste persoon van Voormekaar. Hij of zij maakt met u een afspraak bij u thuis. Samen praat u over welke hulp het beste is voor u en uw kind. U mag een vriend of familielied vragen om ook bij dat gesprek te zijn. Lukt dat niet? Vraag Voormekaar om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kost niets.

U kunt voor jeugdhulp ook naar uw huisarts.

Neem contact op met Voormekaar voor meer informatie en advies. Een medewerker kan u ook uitleggen hoe jeugdhulp betaald wordt.

Voormekaar - teams per dorp of kern


Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. Dit kan op 2 manieren:

 • Zorg in natura: de gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener.
 • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt. De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor een pgb. Dit doet zij in overleg met u.

Lees meer over soorten jeugdhulp op de website van de Rijksoverheid. Informatie over het persoonsgebonden budget (pgb) vindt u op de website van Regelhulp.

Neem voor advies en informatie contact op met Voormekaar.

Voormekaar - teams per dorp of kern

Regelhulp - pgb voor jeugdhulp

Rijksoverheid - soorten jeugdhulp


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Heeft u behoefte aan cliëntondersteuning? Neem contact op met Voormekaar of kijk op de website van Stichting MEE.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Stichting MEE - cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Berkelland.

Postadres
Postbus 517
8000 AM Zwolle

E-mailadres
info@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Voormekaar - cliëntondersteuning

Informatie over het aanvragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Voormekaar - teams per dorp of kern


Bespreek het eerst met de hulpverlener zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met Voormekaar. Komt u niet verder?

De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ) helpt u bij vragen of klachten. De hulp is altijd gratis.

De vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies
 • geeft antwoord op vragen en legt uit hoe de hulpverlening werkt
 • vertelt over de rechten en keuzes die u heeft
 • gaat samen met u op zoek naar oplossingen bij problemen in de hulpverlening
 • kan helpen met het schrijven van een klachtenbrief of meegaan naar gesprekken

U kunt met uw vraag of klacht ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.

Adviespunt Zorgbelang - klacht jeugdhulp

Telefoonnummer
088 555 10 00

Voormekaar - teams per dorp of kern

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis. Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

Website
www.akj.nl

E-mailadres
info@akj.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00


In het dossier jeugdhulp van uw kind vindt u:

 • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
 • informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
 • informatie over de behandeling
 • brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Of de organisatie die het dossier bewaart.

Voormekaar - wie mag dossier jeugdhulp inzien