In gesprek met de gemeente

Soms heeft u (tijdelijk) hulp en ondersteuning nodig van anderen. Misschien zijn er dan hulpmiddelen of slimme oplossingen die uw leven makkelijker maken. Of u doet een beroep op familieleden of vrienden die u maar al te graag willen helpen.

Heeft u geen netwerk of kan uw netwerk niet helpen? Of heeft u meer hulp nodig dan anderen u kunnen bieden? Neem dan contact op met Voormekaar. Door in gesprek te gaan kan een medewerker van Voormekaar naar u luisteren en met u meedenken. In dat gesprek kan blijken dat er andere oplossingen zijn of dat er ondersteuning vanuit de gemeente nodig is.

De medewerker van Voormekaar bespreekt met u de hulpvraag en het effect dat u wilt bereiken. Of u geholpen kan worden hangt af van uw persoonlijke situatie.

Het contact met Voormekaar gaat zo:

  • U meldt zich bij Voormekaar voor een gesprek over ondersteuning;
  • Samen bespreekt u wat u nog zelf kunt, wat uw netwerk kan doen en welke oplossingen er voor u in de buurt zijn;
  • Als uw situatie daarom vraagt, regelt Voormekaar professionele ondersteuning.

U leest meer over de werkwijze van Voormekaar op de website.

Stichting MEE - cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Berkelland.

Postadres
Postbus 517
8000 AM Zwolle

E-mailadres
info@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300


U kunt veel zelf regelen als iets niet meer lukt. Voor het huishouden bijvoorbeeld kunt u particuliere hulp regelen. Of vraag iemand uit uw netwerk. Of u heeft een andere vraag. Er zijn verschillende soorten diensten die lokaal of in Berkelland worden aangeboden waar u mogelijk mee geholpen bent. Voorbeelden hiervan zijn:

  • maaltijdservice
  • boodschappendienst van de plaatselijke supermarkt
  • hulp van een maatje
  • hulp bij de administratie
  • een inloop om andere mensen te ontmoeten
  • plaats uw vraag op Naobercontact

Lukt het u niet om zelfstandig hulp te regelen, neem dan contact op met Voormekaar.

Maaltijdservices

Maatjescontacten

Particuliere huishoudelijke hulp

Trefpoint

Ontmoetingsplek voor 60-plussers uit Berkelland die meer uit hun leven willen halen. Het richt zich op mensen die een maatje zoeken omdat bijvoorbeeld de partner door ziekte niet meer kan wandelen. Ook mensen die hun hobby graag willen delen met gelijkgestemden zijn bij Trefpoint op de juiste plek.

Contactpersoon: Loretta Zieverink

E-mailadres
trefpoint@outlook.com

Telefoonnummer
06 38 00 10 84

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300


Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Of neem contact op met Hospicegroep de Lelie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Over palliatieve zorg


Tijdens het gesprek met Voormekaar wordt er veel besproken. Het is goed om dit gesprek niet alleen te voeren. Vraag of iemand die hierbij aanwezig kan zijn. Iemand die u goed kent, bijvoorbeeld een familielid of een mantelzorger of een buurvrouw.

U kunt ook kiezen voor een onafhankelijke cliëntondersteuner. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting MEE.

Stichting MEE - cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Berkelland.

Postadres
Postbus 517
8000 AM Zwolle

E-mailadres
info@mee-oost.nl

Telefoonnummer
0314 34 42 24