Belasting

U kunt bij verschillende mensen terecht voor hulp bij uw aangifte:

 • Bel de Belastingtelefoon. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. U legt uit wat er aan de hand is en u krijgt direct advies. Zo nodig krijgt u een afspraak. U krijgt dan een brief over de tijd, plaats en datum wanneer u wordt verwacht. In de checklist voor hulp bij aangifte staat welke gegevens u mee moet nemen naar uw afspraak.
 • Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.
 • Vraag hulp van een vrijwilliger.

Of vraag hulp aan Kruiswerk. Leden krijgen korting.

Kruiswerk - belastinghulp

E-mailadres
info@kruiswerk.nl

Telefoonnummer
0314 357 430

Belastingdienst - belastingtelefoon

Telefoonnummer
0800 05 43 (gratis)

Belastingdienst - checklist voor hulp bij aangifte


Ga naar de Sociaal Raadslieden. Zij weten alles van wetten en regels. Hun hulp is gratis. Bel op en maak een afspraak voor het spreekuur bij u in de wijk. Er is ook een telefonisch spreekuur en een inloopspreekuur.

Sociaal Raadsliedenwerk Sensire

De Sociaal Raadslieden van Sensire hebben verstand van wetten en regels en kennen de weg bij instanties. Ze zoeken met u naar het juiste antwoord en begeleiden u naar de juiste sociaal juridische oplossing, maar zijn geen advocaten. Ze helpen u uit het bureaucratische moeras te komen, als dat zelf
niet meer lukt
Wij helpen u met vragen over de volgende rechtsgebieden:

 • uitkeringen
 • arbeidsrecht
 • belastingen en toeslagen
 • consumentenrecht
 • wonen
 • juridische kwesties
 • personen- en familierecht
 • schulden
 • onderwijs, gezondheid, welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Postadres
Boterstraat 2

E-mailadres
m.laban@sensire.nl


Kunt u de gemeentebelastingen niet betalen? Bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Vraag de gemeente om meer informatie.

Moet u wel betalen? U kunt dit ook in delen doen. Lukt dit niet? Dan kunt u misschien een andere afspraak maken met de gemeente over de betaling. Dit heet een betalingsregeling.

Kijk voor meer informatie over kwijtschelding of een betalingsregeling op de website van GBTwente.

GBTwente

Gemeentelijk belastingkantoor voor de gemeente Berkelland.

Postadres
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Telefoonnummer
088 64 64 802


Heeft u post gekregen van bijvoorbeeld de gemeente of Belastingdienst? En begrijpt u niet wat er in de brief staat?

Kom met uw brief langs bij de Formulierenbrigade van Humanitas. Of neem contact met ze op.