Kunt u iets betekenen voor een kind uit uw omgeving?

Pleegouder

De afbeelding is een voorbeeld van een oproep uit het verleden (dit is dus geen actuele oproep)

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand. Een pleeggezin kan hierbij helpen. Maar een passend pleeggezin is vaak moeilijk te vinden. Daarom zijn pleegzorgorganisaties sinds kort gestart met een nieuwe manier van werven, namelijk kindgericht werven. Ilse Hermans van entrea lindenhout vertelt hierover meer.

Op zoek naar de perfecte match

“Er is een landelijk tekort aan pleegouders. Dat maakt het extra moeilijk om een goede match te maken tussen pleegkinderen en pleeggezin. Als we voor kinderen een pleeggezin zoeken, zoeken we naar een perfecte match. Een goede klik met de ouders, de pleegouders, de kinderen en het liefst in de buurt zodat er ook goed contact te onderhouden is. Dit is soms moeilijk.”

Bij kindgericht werven wordt in het eigen netwerk gezocht naar een gezin dat iets kan en wil betekenen. Bijvoorbeeld via de school, de sportclub of de kerk. Het voordeel is dat een kind in de eigen omgeving kan blijven. Bezoek van en aan ouders is makkelijk te realiseren, ze kunnen hun eigen vriendjes en vriendinnetjes blijven zien en op dezelfde school en sportclub blijven. 

Indien er in het netwerk geen match gevonden worden, kan in overleg met de ouders een oproep via social media worden geplaatst.

“Per kind zoeken we een pleeggezin dat aansluit bij hun behoeftes. Voor het ene kind is het fijn om in een gezin met andere kinderen en huisdieren te zijn. Terwijl een ander kind juist behoefte heeft om tot rust te komen in een gezin zonder kinderen. We zoeken een gezin bij het kind, in plaats van een kind bij het gezin.”

Ouders worden betrokken bij de werving

We betrekken ouders bij de werving. Als je kind uit huis gaat is dat voor ouders niet makkelijk. Je wilt tenslotte het beste voor je kind, als ouders moet je er helemaal achter kunnen staan. Hiermee voorkom je dat je een match maakt die eigenlijk niet helemaal past. We willen een geslaagde match, zodat kinderen zo lang mogelijk en zo lang als nodig is kunnen blijven.

Ons doel is altijd om te zorgen dat kinderen weer volledig naar huis kunnen. Maar kan dat niet? Dan willen we kinderen zo lang mogelijk in hetzelfde pleeggezin houden en geen wisselingen naar een ander gezin. Een goede match vergroot de kans op succes ontzettend.

Ouders voelen zich serieuzer genomen, ze worden echt betrokken en kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld de reisafstand, wel of niet andere kinderen in het gezin, voorkeur voor een boerderij, noem maar op. Ouders voelen dat ze inspraak hebben en kunnen echt op zoek naar een plek die helpend en passend is voor hun kind. En als kinderen al wat ouder zijn, worden zij er zelf ook bij betrokken. Je moet tenslotte allemaal een goed gevoel hebben bij de plek.

Positieve resultaten

Er zijn al veel positieve resultaten geboekt. “We krijgen veel positieve reacties en er is minder uitstroom.

Onlangs hadden we een oproep voor 2 zusjes. We hebben een oproep geplaatst in de nieuwsbrief van hun school. Naar aanleiding daarvan kregen we veel aanmeldingen. We hebben toen een heel goede match kunnen maken.

En, een aantal van de ouders die geen match bleken te zijn, gaan zich nu wel aanmelden voor het bestand als pleegouder. Wellicht kun je daarmee in de toekomst wel een goede match maken.”

Meer informatie 

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Je hebt de fulltime pleegzorg, waarbij een kind echt volledig bij je thuis woont. Maar je hebt ook weekend- en vakantiepleegzorg, en crisispleegzorg. Bij kindgericht werven gaat het veel om weekend- en vakantiepleegzorg.

Wilt u meer weten? Of bent u benieuwd of pleegouderschap iets voor u is? Kom naar één van de informatieavonden. Ga voor aanmelden en meer informatie naar ikwilpleegouderworden.nl