De vereniging als ontmoetingsplek

Foto: Ria Lusink

Joris Kemkens is voorzitter van tennisvereniging ABTC De Wildbaan in Borculo. Vrijwilligers zijn voor deze vereniging cruciaal. “Het gaat om de binding onderling tussen de vrijwilligers. De sociale cohesie, dáár doen we het voor.” Joris is zelf begonnen als vrijwilliger in de jeugdcommissie van de club. “Mijn kinderen werden lid, mijn drive was dat zij het leuk zouden hebben bij de vereniging. En van het één kwam het ander. Mijn droom voor het park is dat het écht een open park wordt met allerlei verenigingen.”

Vrijwilligers

95% van de volwassen leden van ABTC De Wildbaan voert een vrijwillige taak uit binnen de vereniging. Kantinediensten, groenvoorzieningen, tennisbanen en het gebouw: het wordt allemaal door leden zelf onderhouden. Ouders van kinderen die competitie spelen zijn om en om captain, en oudere jeugd helpt de basisschooljeugd. “Mensen willen geen verplichtingen en iedere maand vergaderingen”, geeft Joris aan. “Daarom werken we op projectbasis, dat werkt goed. Wanneer bijvoorbeeld de banen vervangen moeten worden, stellen we een commissie samen op basis van leden die hier graag hun bijdrage aan willen leveren.” Binnen de vereniging heerst echt het ‘wij-gevoel’, iedereen in z’n eigen kracht. “Tijdens toernooien komen er vaak leden naar me toe om te vragen om een extra bar- of barbecuedienst. Het gaat niet alleen om de sport, maar ook om het sociale rondom de banen”, zegt Joris lachend.

Sportpark De Wildbaan

De Wildbaan is breder dan alleen tennis. En juist die samenwerking met omliggende verenigingen rondom De Wildbaan biedt perspectief. Joris over zijn toekomstdromen voor het park: “We willen met andere verenigingen toewerken naar een continue bezetting en beleving op en rond het sportpark. Dat betekent dat er van 9.00 tot 23.00 uur iets gebeurt op het sportpark, denk aan buitenschoolse sportactiviteiten voor de jeugd. Het zou prachtig zijn als het park ook echt een park wordt. Nu is alles afgescheiden met heggetjes en een toegangspoort. Ik zou het mooi vinden als je je hond kunt uitlaten door het park, je kunt verwonderen over wat wij als vrijwilligers met elkaar neerzetten en tegelijkertijd kunt genieten van sport.”